Registrering

REGISTRERING OCH HÄSTPASSFrån och med den 1 januari 2016 började den nya hästpassförordningen från EU att gälla. Det innebär en del nya regler vad gäller hästpass och registrering av hästar. Det du som hästägare kan märka av är att passen delvis har fått en ny utformning för att bli mer likartade över hela EU. Bland annat är ordningen på sidorna ändrade och signalementsbeskrivningen ser lite annorlunda ut.


Tanken med detta är att göra det svårare att förfalska ett pass. De hästpass som är utfärdade före den 1 januari 2016 behöver dock inte bytas ut. Andra nyheter är att hela hästpasset ska skickas in när hästen dör och även vid en kastrering, för att registrator som myndighetsperson ska kunna föra in det i hästdatabasen.Fullständig information om registering av lipizzaner hittar du på ASHR:s hemsida under rubriken

Registrering och Hästpass

De hästpasskostnader som gäller 2021 hittar du här

SLF:s register består av  olika sektioner.

Läs mer här

Avelsföreningen för Specialhästraser (ASHR) godkändes av Svenska Jordbruksverket 2012-12-03 som avelsorganisation för lipizzaner i Sverige. Efter anpassning till den nya hästpassförordningen godkändes de nya Plan och Riktlinjerna i oktober 2016. Godkännandet innebär att ASHR har fortsatt tillstånd att registrera och utfärda hästpass till morganhästar, lipizzaner och angloaraber.

För en fullständig registreringsinformation angående lipizzaner hänvisas till ASHR:s hemsida.


De hästägare som önskar registrera lipizzanerkorsningar hänvisas vidare till Svenska Hästavelsförbundet eller Svenska Avelsorganisationen för Amerikanska Hästraser, då ASHR inte har tillstånd att registrera eller utfärda hästpass för korsningar från 2016.


Alla hästar som kommer in i Sverige och ska stanna längre än 90 dagar måste fortsättningsvis vara kompletteringsregistrerade i Sverige, även om det redan finns ett godkänt pass utfärdat i ett annat EU-land. En importregistrering för lipizzaner görs hos ASHR. Hästen tilldelas efter ansökan ett svenskt registreringsnummer och förs in i den del av den svenska lipizzanerstamboken, som den bedöms vara berättigad till. Häst som uppfyller kraven får därmed avelsvärderas både i Sverige och i det EU-land hästen kommer ifrån.


Har du frågor angående registrering eller hästpass, tveka inte att höra av dig till:

Lis Landeman, registrator för lipizzaner:

mail: registrator.lipizzaner@ashr.se

tfn +46 70 663 40 22