Hingstar

Godkända lipizzanerhingstar i Sverige

Det är upp till dig som stoägare att kontrollera om hingstavgiften är löst för aktuell betäckningssäsong för den hingst du valt till ditt sto.


SLF ger varje år ut en hingstkatalog, där alla med avelshingst

har möjlighet att annonsera.


Kontrollera att den hingst du vill betäcka med har löst hingstavgift  för innevarande år så att avkomman kan föras in i rätt register.


21 Siglavy Capriola Convoj            
22 Maestoso Romida-8 (Elithingst) 

(avliden, tillgänglig med frusen semin)

26 Maestoso Rosita   (avliden, tillgänglig med frusen semin)

30 Favory XXVIII-27                                      

31 Favory XI-52                                

32 LH121 Conversano Cavatina    

33 Favory Zeven                               

34 Pluto Timon                                 

35 Pluto Cosmo