Hingstar

Godkända lipizzanerhingstar i Sverige

Det är upp till dig som stoägare att kontrollera om hingstavgiften är löst för aktuell betäckningssäsong för den hingst du valt till ditt sto.


SLF ger varje år ut en hingstkatalog, där alla med avelshingst

har möjlighet att annonsera.


Kontrollera att den hingst du vill betäcka med har löst hingstavgift  för innevarande år så att avkomman kan föras in i rätt register.


21 Siglavy Capriola Convoj             Hingstavgift löst 2023
22 Maestoso Romida-8 (Elithingst) 

(avliden, tillgänglig med frusen semin)

26 Maestoso Rosita   (avliden, tillgänglig med frusen semin)

30 Favory XXVIII-27                          Hingstavgift löst 2023            

31 Favory XI-52                                 Hingstavgift löst 2023

32 LH121 Conversano Cavatina    Hingstavgift löst 2023

33 Favory Zeven                               Hingstavgift löst 2023

34 Pluto Timon                                 Hingstavgift löst 2023

35 Pluto Cosmo                                Hingstavgift löst 2023