FÖR INFORMATION

FÖR INFORMATION 20202020-03-30
Viktigt meddelande gällande årsmötet för Svenska lipizzanerföreningen den 5 april


På bakgrund av att Svenska hästavelsförbundet har ställt in avelsvärderingen för hingstar i Axvall samt den rådande situationen med Corona i landet har SLF styrelse beslutat att i år som ett undantag, genomföra Svenska lipizzanerföreningens årsmöte över telefon.

Vi kommer att hålla mötet över messenger och för dig som planerar att deltaga på årsmötet behöver messenger appen laddas ner.

Du behöver också skicka ett mail till styrelsen@lipizzaner.se senast lördag den 4 april 19:00, så att Maria kan skapa en messenger grupp att ringa upp på mötesdagen den 5 april klockan 12:00.

Utifall att messenger appen skulle krångla under mötes dagen kommer en länk att läggas ut på hemsidan eller meddelas via messenger gruppen, för direktanslutning till en alternativ mötesplattform skype.
Skicka ditt svar om deltagande senast den 4 april.


Med vänliga hälsningar Svenska Lipizzanerföreningens styrelse.
2020-03-23
Viktig information gällande årsmötet för svenska lipizzanerföreningen

 

 

Med anledning av rådande situation och Corona-virus i landet, har styrelsen diskuterat kring ett möjligt alternativ att hålla årsmötet över en telefonkonferenslinje i år för att minska risken för smittspridning.


Ifall det planerade fysiska årsmötet på Axvall istället blir ett telefonmöte kommer information om detta att mailas ut till medlemmar som har e-post adress. För de medlemmar som inte har en e-post adress registrerad hos oss, kommer information om detta att läggas ut här på hemsidan www.lipizzaner.se under ”FÖR INFORMATION”, liksom denna information.

Håll dig uppdaterad.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

2020-03-09
SLF planerar avelsvärdegrundande arrangemang i Eskilstuna augusti 2020
Proposition:


2020-02-07
Rösta på årets lipizzaner

Rösta på årets lipizzaner 2019!


Styrelsen har fått in flera mycket bra förslag till ”årets lipizzaner 2019”, de kandidater som inte kom med ombeds därför att återkomma igen nästa år.

Styrelsen har valt ut två förslag av dom inkomna förslagen och du har nu som medlem i SLF möjlighet att rösta på ett av dessa två förslag.

Rösta genom att skicka ett mail till styrelsen på styrelsen@lipizzaner.se innan den 15 mars.
Vinnaren presenteras under årsmötet den 5 april i Axvall, Skara.

”Årets lipizzaner 2019” står nu mellan följande två mycket fina exemplar av Lipizzanern:
Siglavy Stornella och 30 Favory XXVIII-27.

Styrelsen


2020-01-26

Inget RIKS 2020

På grund av bland annat ekonomi, har styrelsen beslutat att inte samordna RIKS med anglo- och morganhästföreningen under 2020.

Vi har förståelse för att det kan vara någon som blir besviken och som hade planerat att komma i år - vilket vi är ledsna för, men vi hoppas ändå att desto fler önskar att komma under nästa RIKS.
Som det ser ut nu har vi inte stängt några dörrar för att samarrangera RIKS med anglo- och morganhästföreningen i framtiden.

 

SLF planerar avelsvärdegrundande arrangemang i Eskilstuna

 

I skrivandets stund vill vi även informera om att SLF planerar ett avelsvärdegrundande arrangemang i Eskilstuna, den 8 augusti 2020. Tillfrågad domare är Elisabeth Ljungstorp.
2020-01-09
Dags att föreslå årets lipizzaner 2019

På årsmötet 2020 kommer utmärkelsen ”årets lipizzaner 2019” att delas ut.
Kanske tänker du direkt på en särskild lipizzaner som skulle kunna vara värd denna utmärkelse? Skicka in ett ditt förslag till styrelsen senast den 31 januari.

Regel: Du som skickar in ett förslag måste vara medlem i Svenska Lipizzanerföreningen.
Det krävs inget medlemskap för ägaren av hästen.
Endast medlemmar kan sedan rösta på kandidater som slutligen nomineras.
Lipizzanervänmedlem räknas inte som aktiv medlem.

Förslaget skickas till styrelsen@lipizzaner.se och skall innehålla bild på den föreslagna hästen (en bild där fotografen samtycker till eventuell publicering på facebook och utskick via SLF:s nyhetsbrev) och motivering kring varför just denna häst borde få utmärkelsen.

Styrelsen kommer därefter att nominera två förslag som presenteras i nyhetsbrev och som medlemmarna ges möjlighet att rösta på.

Vinnaren kommer att presenteras på årsmötet 2020.

Styrelsen
Lipizzanercupen

LipizzanerCupen ger dig möjlighet att tävla mot andra lipizzanerhästar oavsett var du bor i Sverige eller vilken disciplin du tävlar i. 
Svenska Lipizzanerföreningen vill synliggöra alla tävlingsekipage och visa uppskattning till de som visar upp sig ute på tävlingsbanorna. Regler: Hästen som tävlar ska vara registrerad i något av SLF:s register och ägaren eller ryttaren/kusken ska vara medlem i SLF. Alla tävlingsgrenar, discipliner och svårighetsgrader räknas. Enbart enskilda resultat räknas, ej lagresultat. Om du tävlar i Working Equitation eller körning där fler delmoment ingår räknas endast din slutgiltiga placering. Bruksklasser räknas som lokal tävling. Bruks-DM räknas som regional och bruksSM som nationell tävling. Pay-klasser räknas som klubbtävling.
Skicka in dina resultat senast 31 januari 2020 till styrelsen@lipizzaner.se. Ditt, Hästägarens och Hästens namn - Datum - Ort - Typ av tävling - Arrangerande klubb - Gren - Placering.  Bifoga kopia på domarprotokoll, startlista eller utdrag från tävlingsdatabasen. LipizzanerCupen pågår från 1 januari till 31 december varje år. Vinnaren i Cupen erhåller sitt pris under årsmötet 2020.Poäng ges enligt följande placeringar:
1:a plats: 13poäng
2:a plats: 11 poäng
3:e plats: 9 poäng
4:e plats: 7 poäng
5:e plats: 5 poäng
6:e plats: 3 poäng
Genomförd klass, ej diskad samt Clear Round: 1 poäng.

Mycket av det material du är van att hitta på hemsidan saknas men sidan kommer att uppdateras kontinuerligt.


Hittar du några felaktigheter eller har andra synpunkter på hemsidan så kontakta web@lipizzaner.se.


Kontakt

Hemsidan:

web@lipizzaner.se

Styrelsen:

styrelsen@lipizzaner.se

Capriole:

capriole@lipizzaner.se

Copyright 2018 © Svenska Lipizzanerföreningen

Besök oss på Facebook

I Diskussionsgruppen Svenska Lipizzanerföreningen pratar vi om lipizzanerhästen i största allmänhet.


På föreningens Facebooksida hittar du aktuell  information om vad som händer i föreningen.