Om SLF

Om SLF

Svenska Lipizzanerföreningen verkar för:


* en ändamålsenlig avel inom ramen för rasens idag existerande åtta hingststammar.

* att rasens mångfald bevaras.

*att de klassiska avelsprinciperna parade med moderna avelsmetoder skall ge renrasiga lipizzanerhästar med bibehållen. rastyp och stärkta egenskaper för rid- och körbruk.

* att eftersträva den internationella idealhöjden för lipizzanerhästar på 155-158 cm stångmått.

* ett ökat intresse för lipizzanerhästen i Sverige.

*bevarandet av den renrasiga lipizzanerhästen och för främjandet av lipizzaneraveln.

* att stärka utbytet med andra lipizzaneravlande länder.

Svenska Lipizzanerföreningen är en ideell rikstäckande förening som bildades 1974.

Föreningen är medlem i Lipizzan International Federation (LIF), Avelsföreningen för Specialhästraser (ASHR) och Svenska Hästavelsförbundet.

SLF verkar för ett ökat intresse för lipizzanerhästen i Sverige, bevarandet av den renrasiga lipizzanerhästen och främjandet av lipizzaneraveln samt för att stärka utbytet med andra lipizzaneravlande länder.

SLF anordnar tillsammans med ASHR- föreningarna RIKS-utställning varje år, däremellan lokala utställningar och aktiviteter.

Varje år delar SLF ut pris till Årets Lipizzaner.

SLF har också en poängtävling - LipizzanerCupen - där du som tävlar med din lipizzaner får möjlighet tävla mot andra lipizzanerhästar oavsett var i Sverige du bor.


Som aktiv medlem får du, förutom gemenskap med Lipizzanervänner, medlemstidningen Capriole,   Avels- och Hingstkatalog oc hnyhetsmail. Du får möjlighet att delta med din lipizzaner/lipizzanerkorsning på våra utställningar och aktiviteter och du får annonsera din lipizzaner/lipizzanerkorsningar gratis i hästbörsen på SLF:s hemsida och i tidningen Capriole.


Föreningen har drygt 100 medlemmar. När föreningen bildades var rasen inte premieringsberättigad i Sverige och den första stora uppgiften var att få rasen accepterad. Målet nåddes 1986, men redan 1973 godkändes den första lipizzanerhingsten för avel i Sverige.

Svenska Lipizanerföreningen är medlem i

ASHR

Avelsföreningen för Specialhästraser


Avelsorganisation för angloaraber, morganhästar och lipizzaner.

LIF

Lipizzan International Federation


Paraplyorganisation för statsstuterier i Europa och lipizzanerorgsanisationer i hela världen.

SVEHAST

Svenska Hästavelsförbundet


SH ansvarar för avelsvärdering av hingstar och sommarpremiering för ston i hela landet.

Här hittar du även Blå Basen.