Reglementen

Samtliga reglementen finns på

Avelsföreningen för specialhästrasers hemsida


Du hittar dem på

ASHR:s hemsida under fliken Bedömningar/ Reglementenhttp://ashr.se/regelverk/