Styrelsen

Svenska Lipizzanerföreningens styrelse 2021

Sophia

Ordförande

Myy

Vice ordförande

Maria

Sekreterare

Helena

Kassör

Sylvia

Ledamot

Agnes

Ledamot

Sonja

Suppleant

Augusta

Suppleant


Suppleant

Therése

Revisor

Magdalena

Revisor

Kristina

Valberedning

Sammankallande.