Utställning

Söndag 23 juli 2023 arrangerar Svenska Lipizzanerförenigen avelsvärdering med utställning för Lipizzanerhästar

Ängvaktartorp, Eskilstuna


Sista anmälningsdag: 30 juni 2023.

Efteranmälan till och med 9 juli 2023.


För att delta i avelsvärderingen/utställngen ska lipizzanerhäst ska vara grundstamboksförd (registrerad) i Sverige (gäller ej föl). Eventet är ett avelsvärdegrundande arrangemang. Hästägare/djurhållare ska vara aktiv medlem i SLF, det går bra att lösa medlemskap i samband med anmälan.

Domare: Elisabeth Ljungstorp.

Anmälningsavgift:
500 SEK för första hästen, 450 SEK/häst för andra och följande hästar, föl 200 SEK.

Avgiften betalas till PG: 73 00 61-9
Anmälningsavgift ska vara Svenska Lipizzanerföreningen tillhanda senast nästkommande helgfria vardag efter sista anmälningsdag för att hästen ska anses vara anmäld. Via länken nedan (samma länk som används vid anmälan) kan du se om hästen har statusen ”Godkänd”. Välj den plats du anmält till och klicka sedan på ”Lista anmälda hästar”.

Anmälan görs i Blå Basen:

http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan

Finns inte hästen i Blå Basen ska registrator kontaktas: registrator.lipizzaner@ashr.se

Åberopade meriter skickas in i samband med anmälan till ASHR, Daglösen Bäcken, 682 92 Filipstad eller registrator.lipizzaner@ashr.se.

Samtliga regler kring bedömningar och utmärkelser sker enligt gällande Avelsprogram rasspecifikt för Lipizzaner i Sverige: ASHR-Avelsprogramrasspecifikt-for-Lipizzaner-i-Sverige-godk-2022-02-25.pdf

Anmälningsavgiften återbetalas endast mot uppvisande av veterinärintyg.
Anläggningen önskar att häst som kommer till utställningen är grundvaccinerad (gäller ej föl).
Om det blir för få anmälda hästar beslutar SLF om visningen ska ställas in. Anmälaren blir då kontaktad.

Komplett proposition med all information hittar du här.