Årmöte 2019

Årsmötet 2019
Brewhouse  - göteborg den 6 april.

I samband med göteborg horse show och världscupfinalerna i både hoppning och dressyr höll svenska lipizzanerföreningen sitt årsmöte i göteborg. Samtliga handlingar skickades till föreningens medlemmar per mail samt brev till dem som ej har en e-post adress registrerad. 

Årsmötet förlöpte enligt stadgarna. Verksamhets och förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse behandlades och resultat- och balansräkning fastställdes samt så godkändes ansvarsfrihet för styrelsen.

Valberedningen lade fram ett förslag på fem (5) styrelseledamöter och två (2) suppleanter vilket godkändes av årsmötet och styrelsen för 2019 fastställdes.

Under årsmötet utdelades pris för årets lipizzaner och årets vinnare av lipizzanercupen. 
Bland övriga frågor diskuterades bland annat hur man kan få upp medlemsantalet. Att föreningstidningen är en viktig del och om möjligt att få ut den fler gånger per år.
Diskussion fördes även om man till hemsidan kan ha vardagsberättelser från medlemmarna. Information om varför man ska köpa en lipizzaner med mera.Här finner du de dokument som följde med kallelsen till medlemmarna.

Dagordning / Resultaträkning / Balansräkning / Förvaltningsberättelse / Valberedningens förslag / Presentation av personer föreslagna av valberedningen

Copyright 2018 © Svenska Lipizzanerföreningen

Kontakt

Hemsidan:

web@lipizzaner.se

Styrelsen:

styrelsen@lipizzaner.se

Capriole:

capriole@lipizzaner.se

Besök oss på Facebook

I Diskussionsgruppen Svenska Lipizzanerföreningen pratar vi om lipizzanerhästen i största allmänhet.


På föreningens Facebooksida hittar du aktuell  information om vad som händer i föreningen.