Nyheter

SLF´s Årsmöte blir söndagen den 16 april 2023


Observera att det är nytt datum!

Årsmötet kommer att hållas digitalt.Kallelse till årsmötet med information om hur du kopplar upp dig skickas till föreningens medlemmar innan årsmötet.

Välkomna!

Flera Hingsthållare har löst årsavgift för sina hingstar. Ta en titt!

Till Salu-sidan är uppdaterad!

Pluto Caruzo


valack född 2010.

e. 17 Pluto Ramon (Swe. 1992)

u. 192 Cadina (Swe. 1997)

Uppfödd i Eskilstuna.

Inriden och tränad i akademisk ridning .

BIS och Brukschampion på Riks 2021


Pris: 80.000:-

Avelsvärdering med utställning för Lipizzanerhästar


Söndag 23 juli 2023
Ängvaktartorp, Eskilstuna


Sista anmälningsdag: 30 juni 2023.
Efteranmälan till och med 9 juli 2023.


Lipizzanerhäst ska vara grundstamboksförd (registrerad) i Sverige (gäller ej föl) för att få visas. Eventet är ett avelsvärdegrundande arrangemang.
Hästägare/djurhållare ska vara aktiv medlem i SLF, det går bra att lösa
medlemskap i samband med anmälan.


Anmälningsavgift:
500 kr för första hästen, 450 kr/häst för andra och följande hästar, föl 200kr.


Avgiften betalas till PG: 73 00 61-9
Anmälningsavgift ska vara Svenska Lipizzanerföreningen tillhanda senast
nästkommande helgfria vardag efter sista anmälningsdag för att hästen ska
anses vara anmäld. Via länken nedan (samma länk som används vid
anmälan) kan du se om hästen har statusen ”Godkänd”. Välj den plats du
anmält till och klicka sedan på ”Lista anmälda hästar”.


Anmälan görs här:

http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2023033


Finns inte hästen i Blå basen ska registrator kontaktas:
registrator.lipizzaner@ashr.se


Domare: Elisabeth Ljungstorp.
Vid eventuella akuta situationer så som sjukdom etc. är det SLF som
tillsätter ny domare. Domare äger rätt att avvisa person och/eller häst från visningsplatsen.


Åberopade meriter skickas in i samband med anmälan till ASHR, Daglösen
Bäcken, 682 92 Filipstad eller registrator.lipizzaner@ashr.se


Samtliga regler kring bedömningar och utmärkelser sker enligt gällande
Avelsprogram rasspecifikt för Lipizzaner i Sverige: ASHR-Avelsprogramrasspecifikt-for-Lipizzaner-i-Sverige-godk-2022-02-25.pdf


Anmälningsavgiften
återbetalas endast mot uppvisande av veterinärintyg.
Anläggningen önskar att häst som kommer till anläggningen är
grundvaccinerad (gäller ej föl).
Om det blir för få anmälda hästar beslutar SLF om visningen ska ställas in.
Anmälaren blir då kontaktad.


Klass 1: Föl, 1, 2 & 3 åringar. (hingst upp till 2 år) Föl visas enligt domares anvisning och
släpps fria vid bedömning av gångarter. Hästar
1 år och äldre visas i skritt och trav.
Klass 2: Valacker & ston 4 år & äldre
samt för ston tilldelning & höjning
av avelsvärdeklass.
* Mätning ska ske före visning.
Möjlighet att visa galopp på volt i lång lina (6 – 10 meter lina) på anvisad plats.
Bedömning sker men räknas inte med i
visningsresultatet.
Klass 3: Valacker & ston 4 år & äldre Enkelt ridprov inklusive exteriörbedömning enligt rasvisa krav* Ridprovet sker på
anvisad plats.


Vi kan behöva nå dig.
Vi tar i första hand kontakt med dig via mail. Går du inte att nå via mail skriv ”EJ” i den rutan för att komma vidare med din anmälan. Glöm
dock inte att ange ditt telefonnummer. Vänligen kontakta registrator om du har anmält en häst till fel klass så ordnar vi det.
Avelsvärdering sker på plats. Det är anmälarens ansvar att kontrollera vilka regler som gäller. För information om avelsvärdering, kontakta registrator.
Eventuella avelsdiplom och avelsvärderingsbevis skrivs ut i efterhand och skickas mot postförskott mot en kostnad av 200 kr + postens avgifter. Ingen extra avgift utöver anmälan kommer att tas ut vid enbart höjning av avelsvärdeklass, vilket även kan ske postumt.


Uppstallning, mat och boende:

På utställningsplatsen finns tillgång till hagar, ingen uppstallning. Möjlighet att grilla medhavd mat på plats finns för övriga besökare. Ängvaktartorp kan erbjuda övernattning för 6 personer i gårdens gäststuga. Domare och rasrepresentant erbjuds i första hand denna
möjlighet. För dig som önskar boende ligger hotell Strand Golf Resort nio km ifrån Ängvaktartorp, http://strandgolf.se/hotell.


Övrigt: Hästägarförsäkran ska avlämnas före urlastning. Egen nummerlapp medtas. ID-kontroll ska göras på plats. Hästpasset ska visas upp. Häst som visar symptom på smittsam sjukdom kommer att avvisas från platsen. SLF fritar sig allt ansvar beträffande skada/skadegörelse uppkommen i samband
med arrangemanget. Allt deltagande sker på egen risk. 


Arrangör och kontakt: Svenska Lipizzanerföreningen
Kontaktpersoner:
Sophia Svensson – Svenska Lipizzanerföreningen 0730-57 08 70
Maria Toxen-Worm – Svenska Lipizzanerföreningen 0723-01 25 05
Hanna Blomkvist – anläggning 0702-64 65 85
Lis Landeman – registrator ASHR 0706-63 40 22
e-post: styrelsen@lipizzaner.se
Välkomna!

Stamboken band II

Finns att beställa!

Beställ Stamboken så här:

För att beställa Stambok II sätter du in pengar för önskat antal böcker på SLFs plusgiro: 73 00 61-9. Glöm ej att skriva ditt namn och adress. Samtidigt skickar du ett mail till ekonomi@lipizzaner.se där du skriver namn och adress samt antal beställda böcker. Pris är 400kr per bok.

Porto tillkommer: 66 kr för en bok 79 kr för två. Har du redan Stambok II men inte Stambok I? Ingen fara den går att beställa styckvis för 100kr/bok exkl frakt.


Föreningen ser gärna att du som medlem skickar in material till Capriole.

Tänk på att det är du som medlem som gör tidningen levande! Skicka ditt material till capriole@lipizzaner.se TACK!